AJS Vordere Felge British Chrom 19 x 1.85 WM2 40 1946-1953 7" Halbnabe